FNO-logo

30 LET KARDIOCHIRURGIE
VE FN OSTRAVA

PROGRAM

13:00 - 13:30 Registrace

Odborný program:

13:30 - 13:45 Úvodní slovo

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
primář Kardiochirurgického centra FN Ostrava

13:45 - 15:15 1. blok

Předsednictvo:
R. Brát, J. Sieja, V. Procházka

 1. Kardiochirurgické centrum FNO – od historie k současnosti
  R. Brát
 2. Endoskopické odběry žilních štěpů
  J. Sieja
 3. Hybridní výkony na hrudní aortě
  R. Brát
 4. Implantace hrudních stentgraftů
  V. Procházka
 5. Rozvoj strukturálních intervencí ve FNO
  M. Branny

15:15 - 15:45 Přestávka na občerstvení

15:45 - 17:00 2. blok

Předsednictvo:
B. Dočekal, R. Jursa, P. Gombalová

 1. Ošetřovatelská péče Kardiochirurgického centra - od historie k současnosti
  P. Gombalová
 2. Program ECPR ve FNO
  F. Burša
 3. Dvoudutinové výkony pro tumory ledvin
  B. Dočekal
 4. Ne-transfemorální přístupy v TAVI
  R. Jursa
 5. Chirurgická exkluze/okluze ouška LS u pacientů s FS
  M. Kolek

Termín a místo konání

9. 11. 2023

Clarion Congress Hotel Ostrava