Roadshow Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava

Informace o akci

Termín a místo konání

7. 2. - 3. 4. 2023
Cyklus výjezdních seminářů v MSK

Registrace

Poplatky

Program

Ubytování

Partneři akce

Vystavovatelé