Hyponatremie v praxi
klinického farmaceuta II

Workshop

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na workshop Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta II.

Workshop proběhne v rámci celoživotního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná společnost klinické farmacie.

Účast na předchozím workshopu (Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta I) je výhodou, nikoliv podmínkou.

Za odborné garanty akce se na setkání s Vámi těší:
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová

Program:

  • Renální funkční parametry – frakční exkrece, clearance bezelektrolytové vody ad. (stručný přehled)
  • Učebnicový SIADH (kazuistika)
  • Thiazidy jako suspektní příčina hyponatremie (kazuistika)
  • Korekce hyponatremie (výpočty s domácí přípravou)
  • Řešení příčiny hyponatremie v klinické praxi (kazuistika)

Lektoři:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr. Lukáš Bauer

Organizační zajištění:

SANOPHARM CZ s. r. o.

Organizační informace

Termín: 28. duben 2023, 10:00-15:00 h

Místo: Vzdělávací centrum ÚVN, budova F, vchod F2, učebna C

Kapacita: 25 - 30 osob

Účastnický poplatek:

  • Člen ČOSKF – 600,- Kč
  • Nečlen ČOSKF – 800,- Kč
  • Aktivní účastník/organizátor – 0,- Kč

Poznámka: Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, občerstvení během kávových přestávek, oběd formou studených sendvičů).