Paxlovid – bazální management lékových interakcí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rády bychom Vás informovaly o činnosti PS pro farmakoterapii COVID-19. Narůstající zachycené případy tohoto onemocnění nabízí otázku, jaký podzim/zima nás čeká?

Během letních intenzivních jednání se zástupci z řad infektologů a praktických lékařů ohledně bezpečného podávání antivirotik. Byla diskutována hlavně klinická významnost interakčního potenciálu léčivého přípravku Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) a možnost podávání antivirotik u pacientů s CKD pod 30 ml/min.

Výstupem jsou materiály:

Na začátek září byl plánován online webinář pro klinické farmaceuty, jehož cílem bude edukace v problematice lékových interakcí léčivého přípravku Paxlovid pro kvalitní a rychlou spolupráci s lékaři.

Nyní máte možnost se na tento seminář přihlásit. Zároveň budeme rádi, pokud budete mít čas a připravenou tabulku si prostudujete a připravíte si odborné dotazy k LINT.

Na setkání a diskuzi s Vámi se těší

Jana Gregorová, Alena Linhartová a Irena Murínová

Webinář pro klinické farmaceuty

Termín konání: 13. 9. 2022

Začátek: 18:00

Webinář bude dostupný na základě registrace.

V případě problému se zobrazením stránky s přenosem nás prosíme kontaktujte na e-mail zdenek.domacek@sanopharm.cz