Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Společnost SANOPHARM CZ s.r.o. se sídlem Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ : 25374761, DIČ : CZ25374761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 16336.

V případě, že byste nás chtěli kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zašlete prosím svůj požadavek na naši emailovou adresu : info@sanopharm.cz nebo nás kontaktujte telefonicky: 736 627 792

Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • realizace objednávek vyplývajících z kupních nabídek a smluv o dodávkách služeb
  • vytvoření databáze přihlášených účastníků kongresu, konference, sympozia, workshopu
  • následného zasílání potvrzení o platbách registračních poplatků a objednaných služeb
  • zasílání informací o novinkách, pozvánek na doprovodné akce kongresu, konference, sympozia, workshopu
Údaje, které zpracováváme, zahrnují:
  • jméno/příjmení
  • titul
  • pracoviště
  • adresa trvalého bydliště, město, PSČ/korespondenční adresa
  • emailová adresa
  • telefonní číslo
Příjemci zpracovávaných osobních údajů

SANOPHARM CZ s.r.o. je jediným příjemcem zpracovávaných osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které spolupracují se SANOPHARM CZ s.r.o., pokud je to nezbytné k zajištění správy databáze účastníků kongresu, konference, sympozia, workshopu.

Jedná se především o subdodavatele našich služeb, zejména dodavatele IT řešení, subjekty poskytující ubytovací, kurýrní a poštovní služby.

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Vaše práva

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely vašeho zařazení do databáze přihlášených účastníků kongresu, konference, sympozia, workshopu.

Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email SANOPHARM CZ s.r.o. uvedený výše.

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje získané pro účely realizace objednávek a zařazení do databáze v rámci kongresu, konference, sympozia, workshopu a pro zasílání obchodních a marketingových informací budou uloženy a zpracovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním nebo nepodáte žádost o odstranění nebo omezení zpracování, nebo nepodáte námitku proti zpracování.

Zpracování vašich osobních údajů je taktéž omezeno v čase existence SANOPHARM CZ s.r.o.


  O nás

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresu především v oblasti zdravotnictví.

 

  Sdílejte
  Fotografie
  Rychlý kontakt
  SANOPHARM CZ s.r.o.

Jeremenkova 763/88
Praha 4
140 00