Reference

Colours of Sepsis

Postgraduální akce určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péčí. Kongres je organizován ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělením pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se akce koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS a dalších významných institucí.

V roce 2021 se Colours of Sepsis konalo z epidemických důvodů v online formě, s vysílací „základnou“ v hotelu Clarion v Ostravě, kteá po tři dny zajišťovala online streaming (a následný vidoarchiv) ve třech paralelních programových sekcích pro více než 2 500 posluchačů.

V roce 2022 jsme se mohli setkat na pětidenní akci již opět osobně, přičemž jsme velkou část obsahu opět streamovali (pro online účastníky) a všem pak zpřístupnili videoarchiv s kompletním záznamem akce.  Osobně se akce během pěti dnů zúčastnilo více než 300 přednášejících a 1 500 hostů.

Více informací: www.coloursofsepsis.cz

DSCF6485

Jak nás hodnotí klienti

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Fotogalerie