Reference

Kardiologický den FN Ostrava a Kongres kardiologických sester

Jednodenní, souběžné akce Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, zaměřené na novinky v oblasti léčby a péče o kardiologické pacienty, doplněné přímými přenosy z katetrizačních sálů FN Ostrava. Odbornými garanty programu jsou MUDr. Marian Branný, primář Kardiovaskulárního oddělení a Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení IKK FN Ostrava.

Více informací: www.kardiologicky-den.cz a www.kongres-kardiologckych-sester.cz

FA9B7070

Jak nás hodnotí klienti

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.