42. Regionální pracovní dny klinické biochemie

Informace o akci

XLII. REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ
DNY KLINICKÉ BIOCHEMIE

6. - 8. 12. 2023

Odborná garance: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

Vedoucí akce: RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

Organizační výbor:

 • doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
 • RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
 • Bc. Olga Michnová
 • Dana Scholzová

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 8 kredity.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání České asociace sester sekce
zdravotních laborantů pod č. ČASL/…/2023.

Akce je garantovaná Fakultní nemocnicí Ostrava, ev. č. FNO/…/2023.

panel-klinicka-biochemie

Termín a místo konání

6. - 8. 12. 2023

Karlova Studánka

Registrace

Registrace byla z kapacitních důvodů zastavena.

Program


Středa 6. 12. 2023

9:00 – 17:00 Registrace účastníků
Lázeňská budova Libuše – recepce

17:00 - 18:00 Úvodní přednáška
Kriminalistika a vědy související
plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D. v.v.

Čtvrtek 7. 12. 2023

7:00 – 9:00 Snídaně

9:00 – 10:40 Blok I: Prevence aterosklerózy

 1. Nové trendy v prevenci kardiovaskulárních onemocnění
  Václavík J. (Interní klinika, FN Ostrava)
 2. Odhad kardiovaskulárního rizika
  Šálek T. (Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín)
 3. Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence - výsledky epidemiologické studie
  Janoutová J. et al. (Ústav veřejného zdravotnictví, LF UP v Olomouci; Centrum vědy a výzkumu, FZV UP v Olomouci)
 4. Obezita jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění a možnosti současných léčebných metod
  Bužga M. (Ústav laboratorní medicíny, FNO)

10:40 - 11:00 Coffee break

11:00 – 13:00 BLOK II: Zánětlivá a infekční onemocnění

 1. Invazivní mykotické infekce – diagnostikujeme skutečně včas?
  Dobiáš R. (Národní referenční laboratoř pro mykologickou diagnostiku, Bakteriologie a mykologie, ZÚ se sídlem v Ostravě; Ústav laboratorní medicíny, LF OU)
  Káňová M. (
  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava; Ústav fyziologie a patofyziologie, LF OU)
  Havlíček V. (
  Mikrobiologický ústav, AV ČR)
 2. Laboratorní diagnostika virových infekčních onemocnění
  Sagan J. (Klinika infekčního lékařství, FNO a Katedra interních oborů, LF OU)
  Šigutová R. (
  Ústav laboratorní medicíny, FN Ostrava a Ústav laboratorní medicíny a Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU)
  Bače E. (BioVendor Laboratorní medicína a.s., Research & Diagnostic Division, Brno)
  Kubíková G. 
  (Ústav laboratorní medicíny, FN Ostrava a Ústav laboratorní medicíny a Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU)
  Hložánková M. (BioVendor Laboratorní medicína a.s., Research & Diagnostic Division, Brno)
 3. Diagnostika akutního zánětu kloubů pomocí lipidomiky
  Friedecký D., Kvasnička A., Gallo J., Kriegová E. (Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc)
 4. Role zánětu v etiologii depresivní poruchy
  Hýža M. (oddělení psychiatrické, FNO)
 5. Laboratorní diagnostika HEV pomocí sérologie
  Slepčanová H. (Ústav laboratorní medicíny FNO a LF OU, Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci)

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 16:30 Posterová sekce
- diskuze s autory nad prezentovanými tématy

16:00 – 19:00 Volný program

19:00 Večerní program
- diskuze k odpoledním tématům a volná sdělení
- večeře

Pátek 8. 12. 2023

7:00 – 9:00 Snídaně

9:00 – 10:40 BLOK III: Laboratorní diagnostika poškození ledvin

 1. Laboratorní diagnostika poškození ledvin
  Lys Z. (Interní klinika, FNO)
 2. Porovnání výsledů odhadu glomerulární filtrace u dětí a mladistvých: CKD-EPI, EKFC a CKiDU25
  Štefaničková L., Prošková J., Jirušková A. (Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc)
 3. LC-MS/MS stanovení symetrického dimethylargininu (SDMA) jako endogenního markeru renální funkce
  Loučka P., Minář J., Hývnar O., Mucha M. (SPADIA Lab a.s.)
 4. TDM antibiotik u pacientů s renální insuficiencí
  Birkáš Z., Švidrnoch M. (Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín)
 5. Role cystatinu C u pacientů s mnohočetným myelomem
  Kušnierová P. (Oddělení klinické biochemie, ÚLM, FNO; ÚLM, LF OU)

10:40 - 11:00 Coffee break

11:00 – 12:30 BLOK IV: Neuropsychiatrický panel

 1. Jedna demence nestačí
  Novobilský R. (Neurologická klinika FNO, Katedra klinických neurověd, LF OU)
 2. Stanovení antipsychotik metodou LC-MS/MS, kazuistiky
  Strašilová Z., Wiewiorka O., Horská K. (Ústav laboratorní medicíny, Oddělení klinické biochemie, FN Brno)
 3. Kuriózní příčina tyreotoxikózy - kazuistika
  Štefaničková L. (Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc)
 4. Nová ultra-sensitivní metoda na stanovení markerů poškození mozku
  Benešová L. (PromedeusLab)

12:30 Oběd

Změna programu vyhrazena.

Ubytování


Poptávka na ubytování uvedená v registraci na akci bude sdílena s Horskými Lázněmi Karlova Studénka s.p., jejichž zástupce Vás bude kontaktovat a na základě Vaší preference a dostupnosti Vám přidělí ubytování v některé z budov komplexu.

Horské Lázně Vám zároveň vystaví výzvu k platbě za ubytování, která bude muset být uhrazena předem.

sanopharm-logo-large

Fakturační údaje

SANOPHARM CZ. s. r. o.
Martinovská 257, 725 27 - Ostrava - Plesná

IČ: 25374761
DIČ: CZ25374761

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 16336

Neváhejte nás kontaktovat

petr2

Mgr. Petr Salomon
partneři, akce,
možnost spolupráce

+420 775 578 478

p.salomon@sanopharm.cz

zdenek

Ing. Zdeněk Domáček
registrace účastníků,
technická podpora

+420 721 823 649

zdenek.domacek@sanopharm.cz

Bankovní spojení

Komerční banka
Číslo účtu: 94-4317760217/0100IBAN: CZ8801000000944317760217
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Měna: CZK
UniCredit Bank
Číslo účtu: 1002056213/2700IBAN: CZ5127000000001002056213
SWIFT/BIC: BACXCZPP
Měna: CZK

Partneři akce