Interna Roadshow 2023 přilákala téměř 180 lékařů

Roadshow Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava se po roce opět vrátila do 5 míst  Moravskoslezského kraje. V Ostravě, Opavě, Krnově, Novém Jičíně a Havířově si přednášky na klíčová témata léčby interních onemocnění vyslechlo téměř 180 lekářů.

Roadshow odstartovala na začátku února seminářem v Ostravě v hotelu Imperial a následovala zastávka v Opavě. V březnu se pak Roadshow konala v Krnově na Cvilíně a v Novém Jičíně v hotelu Abácie. Poslední zastávka proběhla v dubnu v Havířově v restauraci Na Zaguří.

Program výjezdních seminářů se nesl v duchu 5 klíčových témat, mezi které patřila aktuální témata jako ambulantní léčba COVID-19 v roce 2023, nebo aktuality a nové trendy v léčbě srdečního selhání, hypertenze, nefrologických obtíží, akutní stavy v endokrinologii a nové možnosti v léčbě dyslipidémie.

Program se skládal nejen z dvouhodinových odborných přednášek na výše zmíněná témata a z následných diskuzí, ale také z bohatého občerstvení, které následovalo po seminářích a při kterém mohli účastníci dále diskutovat a předávat si cenné zkušenosti ze svých oborů. Jsme rádi, že i letos se nám pro tuto příležitosr podařilo vybrat vhodné lokality, kde se účastníci seminářů cítili příjemně a ohli si tak vychutnat přátelskou a milou atmosféru.

Těší nás také, že se této akci dostalo velké podpory partnerů – celkem ji podpořilo 9 partnerů a vystavovatelů. Největší díky patří samozřejmě Fakultní nemocnici Ostrava za skvělou spolupráci při organizaci druhého ročníku této akce a za vytvoření odborného obsahu seminářů, který sklidil velký úspěch mezi zúčastněnými lékaři.

Kromě samotné organizace a zajištění registračního procesu jsme se postarali také o vytvoření a správu microsite www.interna-roadshow.cz, kde účastníci nalezli pozvánky, podrobný program, shrnutí proběhlých seminářů a další potřebné informace.

Samozřejmostí pak bylo zajištění profesinonálního fotografa a kameramana, jejíchž výstupy jsou k dispozici na webových stránkach nebo na našem Facebookovém profilu a Youtube kanále.

Pokud jste ještě neviděli videosestřih, můžete se na něj podívat nyní!

Rádi bychom Vás také pozvali na příští ročník Roadshow Inetrní a kardiologické kliniky, která proběhne na jaře 2024. Více informací se dozvíte zde na našich webových stránkách.

 

Organizační tým SANOPHARM CZ

04. 06. 2023

FA9B7290