SANOPHARM CZ

Váš spolehlivý partner pro organizaci odborných akcí ve zdravotnictví

Jarní setkání radiologických asistentů

Jarní setkání radiologických asistentů

31. 5. - 2. 6. 2023
Hotel Belaria, Hradec nad Moravicí

WS: Klinická farmacie v chirurgii II

WS: Klinická farmacie v chirurgii II

2. 6. 2023
Vzdělávací centrum ÚVN

WS: ATB v praxi klinického farmaceuta III

WS: ATB v praxi klinického farmaceuta III

9. 6. 2023
Vzdělávací centrum ÚVN

56. Výroční cytogenomická konference

56. Výroční cytogenomická konference

7. - 8. 9. 2023
Clarion Congress Hotel Ostrava

registrační
proces

technické
zabezpečení

lokalita
a produkce

vystavovatelé a partneři

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů predevším v oblasti zdravotnictví.

Již od roku 1997 zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů v oblasti zdravotnictví. Za tu dobu jsme realizovali stovky akcí s desítkami tisíc účastníků.

Akce organizujeme „na klíč“, tedy včetně všech souvisejících produkčních, marketingových a obchodních činností.

Naším cílem je svou činností přispět k úspěšnému a bezproblémovému průběhu akcí a k jejich vysoké odborné i společenské hodnotě. Vždy se snažíme o budování pevných, oboustranně hodnotných a dlouhodobých vztahů se zadavateli, účastníky i partnery.

I pro Vás rádi kompletně zajistíme přípravu a organizace malé či velké akce – od zvacího a registračního procesu až po návrh a realizaci doprovodného programu. S námi si můžete být jistí, že se můžete soustředit na oborné a vzdělávací aspekty, my se postaráme o vše ostatní.

tmp-2
tmp

Novinky

placeholder landscape

V Ostravě proběhl IV. Kardiologický den FN Ostrava

V Congress hotelu Clarion v Ostravě proběhl 29. března 2023  IV. Kardiologický den a již XVI. Kongres kardiologických sester pořádný Interní a kardiologickou klinikou FN Ostrava ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Událost se zaměřovala jako vždy na novinky v kardiologii a byla určena ambulantním specialistům, praktickým lékařům a mladým lékařům v přípravě na specializační zkoušku…

Prohlédněte si naše hlavní reference

FA9B5654

Colours of Sepsis

Postgraduální akce určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péčí. Kongres je organizován ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělením pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se akce koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS a dalších významných institucí.

V roce 2022 jsme se mohli setkat na pětidenní akci již opět osobně, přičemž jsme velkou část obsahu opět streamovali (pro online účastníky) a všem pak zpřístupnili videoarchiv s kompletním záznamem akce.  Osobně se akce během pěti dnů zúčastnilo více než 300 přednášejících a 1 500 hostů.

FA9B5654
FA9B3657

Dostálovy dny urgentní medicíny

Tradiční největší odborná akce společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Koná se každoročně od roku 1994, nejprve v Hradci nad Moravicí, nyní v Ostravě.

Garantem odborného programu je MUDr. Roman Gřegoř, MBA, Předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

FA9B3657
plzen

Plzeňské dny urgentní medicíny

Dvoudenní vzdělávací akce pro lékařský i nelékařský personál (nejen) zdravotnických záchranných služeb, zaměřené na novinky a praxi v oblasti urgentní medicíny. Pořadatel akce je Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

plzen
FA9B7444

Kardiologický den FN Ostrava a Kongres kardiologických sester, Ostrava

Jednodenní, souběžné akce Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, zaměřené na novinky v oblasti léčby a péče o kardiologické pacienty, doplněné přímými přenosy z katetrizačních sálů FN Ostrava. Odbornými garanty programu jsou MUDr. Marian Branný, primář Kardiovaskulárního oddělení a Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení IKK FN Ostrava.

FA9B7444
2692da18 09fa 444e 9b9c 1780620a62d5

Jarní setkání radiologických asistentů

Odborná dvoudenní akce zaměřená na novinky a trendy v radiologii. Pořádána ve spolupráci Společnosti radiologických asistentů České republiky, Radiologického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava a Katedry zobrazovacích metod LF Ostravské univerzity v krásném prostředí Beskyd v Horském hotelu Sepetná.

Garanty sympozia byli prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., přednosta Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava a vedoucí Ústavu zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Mgr. Ondřej Krahula, MBA, předseda Společnosti radiologických asistentů České republiky. Záštitu nad touto akcí převzal mj. také prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR,

2692da18 09fa 444e 9b9c 1780620a62d5

200+ uspořádaných
akcí

50 000+ přednášejících
a posluchačů

5 700+ přednášek, workshopů
a diskuzních bloků