SANOPHARM CZ

Váš spolehlivý partner pro organizaci odborných akcí ve zdravotnictví

57. Výroční cytogenomická konference

57. Výroční cytogenomická konference

5. – 6. 9. 2024
Orea Congress Hotel Brno

Sluníčkové dny 2024

Sluníčkové dny 2024

12. - 13. 9. 2024
Clarion Congress Hotel Ostrava

3. Colours of Cardiology

3. Colours of Cardiology

17. – 18. 9. 2024
Clarion Congress Hotel Ostrava

10. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie a 27. česko-slovenský kongres o infekčních chorobách

10. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie a 27. česko-slovenský kongres o infekčních chorobách

19. – 21. 9. 2024
Clarion Congress Hotel Ostrava

registrační
proces

technické
zabezpečení

lokalita
a produkce

vystavovatelé a partneři

Zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů predevším v oblasti zdravotnictví.

Již od roku 1997 zajištujeme pořádání odborných seminářů, sympozií, konferencí a kongresů v oblasti zdravotnictví. Za tu dobu jsme realizovali stovky akcí s desítkami tisíc účastníků.

Akce organizujeme „na klíč“, tedy včetně všech souvisejících produkčních, marketingových a obchodních činností.

Naším cílem je svou činností přispět k úspěšnému a bezproblémovému průběhu akcí a k jejich vysoké odborné i společenské hodnotě. Vždy se snažíme o budování pevných, oboustranně hodnotných a dlouhodobých vztahů se zadavateli, účastníky i partnery.

I pro Vás rádi kompletně zajistíme přípravu a organizace malé či velké akce – od zvacího a registračního procesu až po návrh a realizaci doprovodného programu. S námi si můžete být jistí, že se můžete soustředit na oborné a vzdělávací aspekty, my se postaráme o vše ostatní.

tmp-2
tmp
FA9B7938

Start konferenční sezóny

Po zdánlivě klidném průběhu léta jsme se po hlavě vrhli do začátku období naplněného konferencemi. Naším „domovem“ se stal prakticky na tři týdny Clarion Congress...
IMG_4626

I. Moravskoslezské Peridny proběhly na Čeladné!

V květnu jsme v krásném prostředí Beskyd organizovali ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Ostrava I. Moravskoslezské perinatologické dny.  Místem konání byla Lorkova Vila, kde...
7ab55acb a041 4962 b50f e8d1e08936a0 600x338 landscape cfcf7cb3f67b50daa870d2544a8675cc

Rekordní Colours of Sepsis 2023

Začátek roku  byl jako již tradičně ve jménu naší vlajkové lodi, konference intenzivní medicíny Colours of Sepsis. Jednalo se o jubilejní 25. ročník, který byl ve...
FA9B7290

Interna Roadshow 2023 přilákala téměř 180 lékařů

Roadshow Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava se po roce opět vrátila do 5 míst  Moravskoslezského kraje. V Ostravě, Opavě, Krnově, Novém Jičíně a...

Prohlédněte si naše hlavní reference

DSCF6485

Colours of Sepsis

Postgraduální akce určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péčí. Kongres je organizován ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělením pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se akce koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS a dalších významných institucí.

V roce 2022 jsme se mohli setkat na pětidenní akci již opět osobně, přičemž jsme velkou část obsahu opět streamovali (pro online účastníky) a všem pak zpřístupnili videoarchiv s kompletním záznamem akce.  Osobně se akce během pěti dnů zúčastnilo více než 300 přednášejících a 1 500 hostů.

DSCF6485
FA9B8509

Dostálovy dny urgentní medicíny

Tradiční největší odborná akce společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Koná se každoročně od roku 1994, nejprve v Hradci nad Moravicí, nyní v Ostravě.

Garantem odborného programu je MUDr. Roman Gřegoř, MBA, Předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

FA9B8509
plzen

Plzeňské dny urgentní medicíny

Dvoudenní vzdělávací akce pro lékařský i nelékařský personál (nejen) zdravotnických záchranných služeb, zaměřené na novinky a praxi v oblasti urgentní medicíny. Pořadatel akce je Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

plzen
FA9B7070

Kardiologický den FN Ostrava a Kongres kardiologických sester, Ostrava

Jednodenní, souběžné akce Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, zaměřené na novinky v oblasti léčby a péče o kardiologické pacienty, doplněné přímými přenosy z katetrizačních sálů FN Ostrava. Odbornými garanty programu jsou MUDr. Marian Branný, primář Kardiovaskulárního oddělení a Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení IKK FN Ostrava.

FA9B7070
DSC06122

Jarní setkání radiologických asistentů

Odborná dvoudenní akce zaměřená na novinky a trendy v radiologii. Pořádána ve spolupráci Společnosti radiologických asistentů České republiky, Radiologického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava a Katedry zobrazovacích metod LF Ostravské univerzity v krásném prostředí Beskyd v Horském hotelu Sepetná.

Garanty sympozia byli prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., přednosta Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice Ostrava a vedoucí Ústavu zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Mgr. Ondřej Krahula, MBA, předseda Společnosti radiologických asistentů České republiky. Záštitu nad touto akcí převzal mj. také prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR,

DSC06122
FA9B9194

Colours of Cardiology

Odborná akce určená lékařům a sestrám, která je zaměřena na novinky v péči o pacienty, diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění pro každodenní praxi lékařů a sester v ambulancích i nemocnicích.

Součástí konference je každoročně také Symposium Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti, kde jsou prezentována nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a také nové poznatky z evropského a amerických kardiologických kongresů.

V rámci sesterská sekce a sekce mladých kardiologů jsou připraveny přednášky, panelové diskuze a také praktické workshopy.

Jedná se o dvoudenní akci, která  se koná pod záštitou děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.

FA9B9194
1S4A6801 scaled

Kongres nemocniční farmacie

Kongres pořádá Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP ve spolupráci s Českou komorou farmaceutických asistentů.

Jedná se o největší tuzemskou farmaceutickou vzdělávací akci, kterou dlouhodobě podporují význačné osobnosti české farmacie, ale také dalších oblastí českého zdravotnictví. Záštitu nad  28. ročníkem kongresu převzal přímo ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

 

 

 

 

1S4A6801 scaled
Neodny 2023 59

NEONATOLOGICKÉ DNY

Třídenní konferenci, která kromě hlavního programu zahrnovala také presympozium, pořádalo Novorozeneckému oddělení Krajské nemocnice T. Bati  spolu s  Českou neonatologickou společností ČLS JEP

Hlavní program lékařské a sesterské sekce, který se konal ve dvou sálech Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, se ve specializovaných blocích věnoval např. individualizované péči o novorozence, perinatologii, hematologii či infektologii.

XXXVIII. Neonatologických dní ve Zlíně se zúčastnilo 70 přednášejících a více než 420 posluchačů. 

Neodny 2023 59

200+ uspořádaných
akcí

50 000+ přednášejících
a posluchačů

5 700+ přednášek, workshopů
a diskuzních bloků