I. Moravskoslezské Peridny proběhly na Čeladné!

V květnu jsme v krásném prostředí Beskyd organizovali ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Ostrava I. Moravskoslezské perinatologické dny. 

Místem konání byla Lorkova Vila, kde se sešlo během dvoudenního programu více než 60 odborníků z oboru perinatologie a nenonatologie. Jednalo se o první ročník konference, která se zaměřovala na audit perinatální a neonatální péče v Moravskoslezské regionu, problematiku plodu a novorozence z pohledu multidisciplinárního týmu,  hypoxii a nakonec také paliativní péči.

Živá diskuze nad aktuálními tématy v oboru probíhala mezi účastníky konference nejen v přednáškovém sále, ale také v průběhu dne mezi přednáškovými bloky a během společenského večera, který ukončil první den konference. Druhý den začal program dalšími třemi bloky přednášek a program byl ukončen společným obědem v restauraci hotelu, kde konference probíhala.

Jsme velmi rádi, že účastníci měli možnost nasát nejen spoustu aktuálních informací a novinek z oboru, ale také navázat vzájemné pracovní vztahy a strávit dva dny v příjemné a přátelské atmosféře.

Velké díky patří také partnerům a vystavovatelům, kteří byli součástí konference. Dále také všem těm, kteří se podíleli na hladkém fungování celé akce.

Už nyní se těšíme se na příští ročník Peridnů, který jsme organizačně opět dostali pod svá křídla a který proběhne 17. – 18. 5. 2024!

 

Tým SANOPHARM CZ

 

IMG 4629 IMG 4653 IMG 4659 IMG 4626

08. 06. 2023

IMG_4626