Start konferenční sezóny

Po zdánlivě klidném průběhu léta jsme se po hlavě vrhli do začátku období naplněného konferencemi. Naším „domovem“ se stal prakticky na tři týdny Clarion Congress Hotel Ostrava, kde se konaly postupně tři odborné akce z různých oblastí.

První z nich byla 56. Výroční cytogenomická konference, která proběhla 7. – 8. září 2023 a zúčastnilo se ji více než 200 odborníků a celkem 30 přednášejících se specializací na genetiku a genomiku. Program konference byl připraven za spolupráce Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z.s., Cytogenomické sekce Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. a společnosti EUC Laboratoře CGB a.s.

Další ročník se uskuteční 5. – 6. září 2024 v Brně a naše společnost se na něm bude opět organizačně podílet.

Hned následující týden se konal první ročník konference Sluníčkové dny zaměřené na vedoucí pracovníky z domovů sociální péče. Tématem konference byla paliativní péče v sociálních pobytových službách. První ročník akce lze považovat za velmi úspěšný jak z hlediska počtu přihlášených (více než 200), tak z hlediska ohlasů na vysokou úroveň a praktické zaměření programu. Odborný program připravil Domov Sluníčko, který účastníky akce rovněž přivítal ve svém zařízení na dni otevřených dveří.

Již nyní rádi potvrzujeme, že další ročník konference proběhne opět v Clarion Congress Hotelu Ostrava, a to ve dnech 12. – 13. 9. 2024.

Poslední záříjovou akcí byla konference pořádaná ve spolupráci s Interní a kardiologickou klinikou FNO – 2. Colours of Cardiology. V lékařské sekci se dvoudenní program zaměřil na novinky v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění pro každodenní praxi lékařů v ambulancích i nemocnicích. Součástí konference byla také sesterská sekce s bohatým program, zaměřeným na aktuality a doporučené postupy v praxi sester na interních odděleních nemocnic. Celkově se konference zúčastnilo téměř 400 lékařů a sester. 

Srdečně Vás zveme na 3. Colours of Cardiology, které se budou konat 17. -18. 9. 2024. 

 

Ze všech tří konferencí Vám přinášíme také krátká videa. Najdete je na našem YouTube kanále SANOPHARM CZ:

https://www.youtube.com/@SanopharmCZ-tl2sk/videos

A co nás čeká dál? Říjen zahájíme už tento týden 12. kongresem České odborné společnosti klinické farmacie, který se uskuteční ve dnech 5.-7. října 2023 v Praze a hned následující týden nás ve Zlíně čeká konference XXXVIII. Neonatologické dny. Kompletní kalendář akcí najdete u nás na webových stránkách.

 

Děkujeme a těšíme se na setkání, pokud se některé z našich akcí plánujete zúčastnit!

Organizační tým SANOPHARM CZ

 

FA9B7938FA9B0183FA9B0214FA9B8136FA9B7950FA9B0007 FA9B0010 FA9B8125 FA9B8199 FA9B8217

04. 10. 2023

FA9B7938