12. kongres
České odborné společnosti
klinické farmacie ČLS JEP

5. - 7. října 2023

Úvodní slovo

POZOR!
Změna místa konání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

co nejsrdečněji Vás zveme na již 12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie, který se uskuteční ve dnech 5.-7. října 2023 v Praze.

Doufáme, že uspořádání letošního kongresu zavede novou tradici – kongres bude čistě přednáškovou akcí bez přidružených workshopů; těšit se můžete mj. na edukativní přednášku, novinky ve farmakoterapii, volná sdělení a v neposlední řadě také na blok připravený kolegy ze spřátelené České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii.

Mezi ústřední témata kongresu budou patřit DOACs v terapii pediatrických pacientů, použití gliflozinů v diabetologii a kardiologii a úvod do problematiky hodnocení stavu koagulace pomocí viskoelastických metod.

Za programový a organizační výbor se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová

Termín a místo konání

5. - 7. 10. 2023

Vila Kajetánka

Registrace

 

Pořadatel

 • Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

Programový a organizační výbor

 • PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
 • PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.
 • PharmDr. Alena Linhartová
 • PharmDr. Irena Murínová

Organizační a technické zajištění

 • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná

Místo konání akce:

Vila Kajetánka

Adresa: Radimova 8, 160 00 Praha 6

https://vilakajetanka.cz/cz/

Mapa:

kajetanka coskf

Program


📥 Kompletní program ke stažení 

Čtvrtek 5. října 2023

16:30-18:30
Úvodní slovo předsedkyně společnosti
Přednáškový večer prof. Květiny:
Prezentace atestačních prací nových klinických farmaceutů
Předsedající: PharmDr. Martina Maříková, PharmDr. Lucie Schrabalová

 • Pacient s glaukomem v péči klinického farmaceuta
  PharmDr. Jana Fluksová, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Odstraňování léčiv plazmaferézou se zaměřením na antikoagulancia a monitorování jejich účinku
  PharmDr. Jitka Čupáková, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
 • Antibiotická léčba infekce v místě operačního výkonu v neurochirurgii
  PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D., Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

19:00
Neformální přátelské posezení

Pátek 6. října 2023

9:30-17:15
Zahájení kongresu

Edukativní přednáška
Předsedající: PharmDr. Kateřina Langmaierová, PharmDr. Martina Maříková

 • DOAC v pediatrické populaci – základní informace a vybrané kazuistiky
  PharmDr. Petra Rozsívalová, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  PharmDr. Simona Katrnošková, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Aktuální téma

 • Informace k novele zákona o zdravotních službách
  Výbor ČOSKF

Novinky ve farmakoterapii
Předsedající: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová

 • Farmakologie gliflozinů
  PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Nemocnice Na Františku, Praha
 • Glifloziny v diabetologii
  doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D., Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
 • Glifloziny v kardiologii
  doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
 • Rizika gliflozinů
  PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
  PharmDr. Alena Linhartová, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
Předsedající: PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D., doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

 • Využití populační farmakokinetické analýzy v optimalizaci dávkování léčiv – ukázky spolupráce s odděleními klinické farmacie
  doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D., Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
 • Bezpečnost, systémová expozice a populační farmakokinetika hydroxychlorochinu po inhalačním podání
  MUDr. Daniel Bobek, Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
 • Farmakokinetika inhalačně podaného zanamiviru v modelu akutní pneumonie u potkanů
  Mgr. Anežka Nováková, Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

18:00
Společenský večer

Sobota 7. října 2023

8:30-11:30
Závěrečný odborný blok
Předsedající: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová

Viskoelastické metody:
• účel a princip
• současné rutinní využití
• další možnosti využití z pohledu dostupných evidencí a vlastních zkušeností
MUDr. Jakub Bala, MUDr. Vladimír Nedvěd, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

11:30
Zakončení kongresu

Registrační poplatky


Hlavní program - 6. - 7. 10.

Registrace do 7. 9. 2023Registrace od 8. 9. 2023
Člen ČOSKF1600 Kč / 70 €1800 Kč / 78 €
Nečlen ČOSKF1800 Kč / 78 €2000 Kč / 86 €

Volná sdělení - 5. 10.

Registrace do 7. 9. 2023Registrace od 8. 9. 2023
Člen ČOSKF300 Kč / 13,5 €400 Kč / 17,5 €
Nečlen ČOSKF400 Kč / 17,5 €500 Kč / 21,5 €

Uvedené ceny zahrnují 21 % DPH.

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborný program, kongresové materiály, certifikát – potvrzení o účasti, občerstvení o přestávkách.

Registrační poplatek nezahrnuje ubytování.

Společenský večer - 6. 10.

Vstup na společenský večer se hradí samostatně.

Člen ČOSKF400 Kč / 17,5 €
Nečlen ČOSKF400 Kč / 17,5 €

Způsob úhrady

Platba převodem na účet

Po provedení registrace organizátor zašle výzvu k platbě s uvedením platebních údajů pro bankovní převod (na e-mail registrovaného).

Po připsání poplatku na účet organizátor zašle daňový doklad o platbě (na e-mail registrovaného).

Platba na místě

V hotovosti nebo platební kartou. Při platbě na místě platí vždy cena pozdní registrace.

Hromadná registrace

V případě zájmu o hromadnou registraci nebo vystavení faktury za větší počet účastníků nás prosím kontaktujte na adrese zdenek.domacek@sanopharm.cz.

Storno účasti

Pokud účastník písemně zruší svou účast nejpozději do 21. 9. 2023, vrátí organizátor 100% uhrazené částky, po tomto datu není možné platbu vracet.

sanopharm-logo-large

Fakturační údaje

SANOPHARM CZ. s. r. o.
Martinovská 257, 725 27 - Ostrava - Plesná

IČ: 25374761
DIČ: CZ25374761

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 16336

Neváhejte nás kontaktovat

petr2

Mgr. Petr Salomon
partneři, akce,
možnost spolupráce

+420 775 578 478

p.salomon@sanopharm.cz

zdenek

Ing. Zdeněk Domáček
registrace účastníků,
technická podpora

+420 721 823 649

zdenek.domacek@sanopharm.cz

Bankovní spojení

Komerční banka
Číslo účtu: 94-4317760217/0100IBAN: CZ8801000000944317760217
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Měna: CZK
UniCredit Bank
Číslo účtu: 1002056213/2700IBAN: CZ5127000000001002056213
SWIFT/BIC: BACXCZPP
Měna: CZK