Novinky v transfuziologii

Informace o akci

Novinky v transfuziologii
ohlédnutí za rokem 2023

9. 4. 2024, 10:00 - 15:30

V úterý 9. 4. 2024 proběhl v přednáškovém sále Lékařského domu ČLS JEP první ročník konference Novinky v transfuziologii - ohlédnutí za rokem 2023. V rámci přednáškovýchz bloků zazněla sdělení shrnující poznatky ze zahraničních konferencí, konkrétně z 33. regionálního kongresu ISBT, Výročního zasedání AABB 2023, 8. kongresu COSTEM a 4. kongresu E-ISFA. 

 

Pořadatel: Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (STL ČLS JEP)

Organizační zajištění: SANOPHARM CZ s.r.o., Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4

Termín: 9. 4. 2024 | 10.00 - 15.30 hod.

Místo: Praha, Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2

Určeno pro: členy STL s lékařským či jiným odborným VŠ vzděláním

Účastnický poplatek: 600 Kč (Zahrnuje drobné dopolední občerstvení, oběd a nápoje)

Pozvánka

Milí kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na edukační novinku v podobě jednodenní konference určené především pro transfuzní lékaře a VŠ pracovníky, která se zaměřuje na kongresová transfuzní ohlédnutí za rokem 2023.

Společnost pro transfuzní lékařství (STL) sdružuje v rámci ČR odborníky z oblasti transfuzního lékařství a hemaferéz. Výbor STL podporuje rozvoj bezpečné a efektivní hemoterapie i oblast dárcovských a terapeutických hemaferéz.

Těšíme se na vás, věříme, že je to pro nás všechny mimořádná příležitost k osobnímu setkání, společnému zamyšlení se nad zajímavými podněty ze strany přednášejících a hlavně prostor pro vzájemnou diskuzi nad transfuzními a hemaferetickými aktualitami.

Výbor Společnosti pro transfuzní lékařství (STL ČLS JEP)

background-image

Termín a místo konání

9. 4. 2024

Lékařský dům ČLS JEP, Praha

Akce je organizována v souladu se Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory a účast na ní je ohodnocena 6 kredity.

Pozvánka v PDF

Program


8:30 - 10:00 Registrace

10:00 - 11:15

 • ISBT členství 2023 a jeho přínos pro praxi
  Š. Blahutová, FN Ostrava
 • Imunohematologické zajímavosti z ISBT 2023
  M. Písačka, ÚHKT Praha
 • Separace mononukleárních buněk pro přípravu CAR-T lymfocytů
  Z. Gašová, Z. Bhuiyan-Ludvíková, M. Bohmová, M. Slouková, R. Pytlík, K. Polgárová, ÚHKT Praha, VFN, Praha

11:15 - 11:45 Přestávka

11:45 - 13:05

 • Podněty z AABB 2023
  V. Řeháček, FN Hradec Králové
 • Novinky z AABB 2023
  D. Kutáč, ÚVN Praha
 • Novinky z E-ISFA Berlín 2023
  M. Lánská, FN Hradec Králové

13:05 - 14:00 Obědová přestávka

14:00 - 15:30

 • Naše zkušenosti s řešením peripartálního život ohrožujícího krvácení
  D. Dušková, A. Pařízek, VFN Praha
 • Patient blood management - význam pro klinickou praxi
  R. Procházková, KN Liberec
 • EU - nová legislativa pro substance lidského původu
  P. Turek, Thomayerova nemocnice Praha

 

Seznam kongresů:

33. regionální kongres ISBT (International Society of Blood Tranfusion),

17.6. - 21.6.2023, Gothenburg, Švédsko 

Výroční zasedání AABB 2023 (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies),

14.10. – 17.10.2023, Nashville, USA

8. kongres COSTEM (Controversies in Stem cell transplantation and cellular therapies)

19.10. - 21.10.2023, Berlín, Německo

 4. kongres E-ISFA (European Group International Society for Apheresis)

1.6. - 3.6.2023, Berlín, Německo

Seznam přednášejících a spoluautorů


MUDr. Šárka Blahutová, Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Martin Písačka, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Zdeňka Bhuiyanová Ludvíková, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Martina Böhmová, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Markéta Slouková, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Robert Pytlík, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Vít Řeháček, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové

pplk. MUDr. Dominik Kutáč, Ph.D., Ústřední vojenská nemocnice Praha

MUDr. Miriam Lánská, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Renata Procházková, Ph.D., Krajská nemocnice Liberec

MUDr. Petr Turek, CSc., Thomayerova nemocnice Praha

sanopharm-logo-large

Fakturační údaje

SANOPHARM CZ. s. r. o.
Martinovská 257, 725 27 - Ostrava - Plesná

IČ: 25374761
DIČ: CZ25374761

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 16336

Neváhejte nás kontaktovat

petr2

Mgr. Petr Salomon
partneři, akce,
možnost spolupráce

+420 775 578 478

p.salomon@sanopharm.cz

zdenek

Ing. Zdeněk Domáček
registrace účastníků,
technická podpora

+420 721 823 649

zdenek.domacek@sanopharm.cz

Bankovní spojení

Komerční banka
Číslo účtu: 94-4317760217/0100IBAN: CZ8801000000944317760217
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Měna: CZK
UniCredit Bank
Číslo účtu: 1002056213/2700IBAN: CZ5127000000001002056213
SWIFT/BIC: BACXCZPP
Měna: CZK

Partneři akce