Reference

Dostálovy dny urgentní medicíny

Tradiční největší odborná akce společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Koná se každoročně od roku 1994, nejprve v Hradci nad Moravicí, nyní v Ostravě.

Garantem odborného programu je MUDr. Roman Gřegoř, MBA, Předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

Více informací: www.dostalovydny.cz

FA9B8509

Jak nás hodnotí klienti

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.