ČESKÁ ODBORNÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP

Celoživotní vzdělávání v oboru klinická farmacie

Koncept celoživotního vzdělávání v oboru Klinická farmacie v ČR

Diferenciace klinických oborů, počet nových léčiv a rychlost, kterou k rozvoji dochází, vede k potřebě navázat na specializační vzdělávání klinických farmaceutů vzděláváním celoživotním.

Klinický farmaceut musí ovládat farmakoterapii a řešení lékových problémů vznikajících v kterémkoliv lékařském oboru – a to alespoň v základní rovině i v případě, že se danému oboru nevěnuje systematicky. Důvodem je zejména skutečnost, že v mnohých zdravotnických zařízeních je zatím počet klinických farmaceutů nedostatečný – specialista v oboru Klinická farmacie proto potřebuje být do jisté míry „univerzálním“ odborníkem na farmakoterapii.

Nicméně, stejně jako tomu bylo v předchozích letech v lékařských oborech, tak i v oboru Klinická farmacie bude muset postupně docházet k další diferenciaci a specializaci.

Systém klinickofarmaceutické péče je již nyní nastavován tak, aby každý klinický farmaceut úzce spolupracoval pouze s několika málo lékařskými obory – v těchto oborech pak musí mít hlubší znalosti farmakoterapie.

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2023

Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta II

28. 4. 2023, Vzdělávací centrum ÚVN, učebna C

Detail workshopu

Ledviny a léčiva, eliminační metody I

19. 5. 2023, Vzdělávací centrum Aesculap Akademie

Detail workshopu

Klinická farmacie v chirurgii II

2. 6. 2023, Vzdělávací centrum ÚVN, učebna C

Detail workshopu a registrace

ATB v praxi klinického farmaceuta

9. 6. 2023, Vzdělávací centrum ÚVN, učebna E (1. patro)

Detail workshopu a registrace

Úvod do problematiky intenzivní medicíny pro klinického farmaceuta

září

 

Základní farmakokinetická a farmakodynamická specifika u novorozenců a dětí a jejich řešení v praxi I

říjen

 

12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie

5. - 7. října 2023

 

Klinická farmacie v paliativní medicíně - analgetika

10. 11. 2023

Ledviny IX

prosinec